Alpin Topptur Blåbretind 1476 Moh.

Sunnmørsalpane sin mest komplette alpine skitur.

Blåbretinden er den mest komplette Alpine skituren som Sunnmørsalpane har å by på. Fantastisk utsyn, brepassering, bratte opptak med stegjern og isøks og ikkje minst ei utsøkt nedkjøyring til Trandal. Vi startar på Fet i Sykkylven og avsluttar turen på Trandal. På Trandal vert det mogeleg å nyte ein god middag og noko forfriskande. Båtskyss frå Trandal.
 
Vi har 12 ledige plasser til denne turen. Pris pr.deltaker er kr. 750,-
Mat og drikke på Trandal må ein koste sjølv. I tillegg kjem transport til Fet og båtskyss frå Trandal.
 
Om du ønsker å delta på denne turen, så send mail til kontakt@hjorundfjordmountainguide.no eller ta kontakt på mobilnr. 45235902 / 95065934
 
UTSTYR:
 
Skredsøkjar, spade og stong må alle ha med, om du ikkje har dette kan du leige dette hjå oss.Ryggsekk med mat og drikke og bekledning for ein lang dag i fjellet.
 
FORUTSETNINGAR:
 
Våre turar og kurs skal i størst mogeleg grad vere i tråd med kvar einskild og gruppa sine forutsetningar. (fysisk form, ferdigheiter, erfaring osv) Det er derfor viktig at du tek hensyn til dette ved valg av tur. Er du i tvil ta kontakt med oss.
 
VER OG FØRE
 
Ved dårleg ver,føre eller forhold forbeheld vi oss retten til å gå ein alternativ tur. Dette er det vår Guide som tek bestemmelsen på. Om vi ikkje kan tilby ein alternativ tur eller eit arrangement får deltakarane refundert det innbetalte beløpet.
 
ANSVAR OG MEDANSVAR:
 
Deltakelse på fjellsportarrangement er forbundet med ein viss risiko. Uhell og skader kan forekome. Vi prøver til ein kvar tid å minimere denne risikoen/konsekvensen. Våre Guider har det overordna ansvaret for sikkerheita i gruppa. For at våre Guider skal vere ansvarlig forutsett det at den enkelte gjest til ein kvar tid er medansvarleg og fylgjer våre Guiders anvisningar.
 
FORSIKRING:
 
Vi tilbyr ikkje avbestillingsbeskyttelse, reise eller ulykkesforsikring på våre arrangement. Den enkelte deltakar er sjølv ansvarleg for å teikne nødvendig reise og ulykkesforsikring med eventuelt avbestillingsbeskyttels

Priser

 

Pris pr.deltaker er kr. 750,-

Mat og drikke på Trandal må ein koste sjølv.

I tillegg kjem transport til Fet og båtskyss frå Trandal.

Lyst å være med?

22. Mar 2019

0 tilgjengelige plassar av 12

Ta kontakt om det er noko du lurer på.

Kontakt oss

Epost: kontakt@hjorundfjordmountainguide.no

Tlf: +47 45235902 eller +47 95065934

Kontaktskjema