Blomberg 452 moh

Vi bevegar oss i verdsarvområdet med flott utsikt over Geirangerfjorden.

Ein flott tur der ein får oppleve verdsarvområdet med flott utsikt mot Geirangerfjorden.

Detter er ein middels tung overgang på omlag 8 km. Høgdeskilnad 250-1200-0moh.

Start ved Hole og opp i Liadalen. Ein går deretter nordover i Liadalen mot Syltavikheiane.  Vidare ned mot Holtnakkjen og bratt ned gjølet mot Blomberg. God sti frå Blomberg og til Syltavikja.Her kan vi servere spekemattalerken og sjølvsagt Blombergøl om nokon måtte ynskje dette.  

Utstyr:

Ryggsekk med mat og drikke og bekledning for ein dag i fjellet. Gode sko. 

Priser

PRISAR: Vi tek 1500 kr pr person, dette om Dykk er 4 eller meir. Om Dykk er 3 personar tek vi kr 2000 pr person. 2 personar kr 3000 pr person. Ved 1 person er prisen kr 6000.

 

 Maks 6 personar pr guide.

 

Ved større grupper ta kontakt for pristilbod. Vi ordnar og overnatting, mat, båtskyss, henting/bringing og andre forespørslar.

 

Pris på båtskyss er avhengig av kor mange som er med på tur. Pris på mat/øl etter avtale

 

Ved større grupper ta kontakt for pristilbod. Vi ordnar og overnatting, mat, båtskyss, henting/bringing og andre forespørslar.

Lyst å være med?

Turen er finast vår sommar og haust.

Kontakt oss

Epost: kontakt@hjorundfjordmountainguide.no

Tlf: +47 45235902 eller +47 95065934

Kontaktskjema

Forutsetningar:

Våre turar og kurs skal i størst mogeleg grad vere i tråd med kvar einskild og gruppa sine forutsetningar. (fysisk form, ferdigheiter, erfaring osv) Det er derfor viktig at du tek hensyn til dette ved valg av tur. Er du i tvil ta kontakt med oss.

Ver Og Føre

Ved dårleg ver,føre eller forhold forbeheld vi oss retten til å gå ein alternativ tur. Dette er det vår Guide som tek bestemmelsen på. Om vi ikkje kan tilby ein alternativ tur eller eit arrangement får deltakarane refundert det innbetalte beløpet.

Ansvar Og Medansvar:

Deltakelse på fjellsportarrangement er forbundet med ein viss risiko. Uhell og skader kan forekome. Vi prøver til ein kvar tid å minimere denne risikoen/konsekvensen. Våre Guider har det overordna ansvaret for sikkerheita i gruppa. For at våre Guider skal vere ansvarlig forutsett det at den enkelte gjest til ein kvar tid er medansvarleg og fylgjer våre Guiders anvisningar.

Forsikring:

Vi tilbyr ikkje avbestillingsbeskyttelse, reise eller ulykkesforsikring på våre arrangement. Den enkelte deltakar er sjølv ansvarleg for å teikne nødvendig reise og ulykkesforsikring med eventuelt avbestillingsbeskyttelse.