Skageflå 250moh

Den flottaste fjellgarden i Geirangerfjorden. Dette er i hjartet av verdsarvområdet.

Dette er ein lang overgang på omlag 11 km. Høgdeskilnad 620-1350-0moh.

Det meste av ruta har ingen sti, og ho kan ha parti med bratt snø.

Start i holedalen, deretter bratt opp Stigen. Ein kryssar sidebratt i nordsida av Ljøsoreggja til skaret mellon denne og Gjerklandseggja. Deretter ned i skagedalen. Ein kryssar elva  og går mot skagedalssetra. Deretter god rås til Skageflå og deretter ned til sjøen. Turen kan krevje breøks og stegjern. Dette kan du få låne med oss. Alternativ tur vidare til Geiranger og ferge eller skyssbåt til Hellesylt. Mat kan serverast når ein kjem til Skageflå. 

Utstyr:

Ryggsekk med mat og drikke og bekledning for ein lang dag i fjellet. Gode sko.

Priser

PRISAR: Vi tek 1500 kr pr person, dette om Dykk er 4 eller meir. Om Dykk er 3 personar tek vi kr 2000 pr person. 2 personar kr 3000 pr person. Ved 1 person er prisen kr 6000.

 

 Maks 6 personar pr guide.

 

Ved større grupper ta kontakt for pristilbod. Vi ordnar og overnatting, mat, båtskyss, henting/bringing og andre forespørslar.

Lyst å være med?

Turen er finast vår sommar og haust. 

Kontakt oss

Epost: kontakt@hjorundfjordmountainguide.no

Tlf: +47 45235902 eller +47 95065934

Kontaktskjema

Forutsetningar:

Våre turar og kurs skal i størst mogeleg grad vere i tråd med kvar einskild og gruppa sine forutsetningar. (fysisk form, ferdigheiter, erfaring osv) Det er derfor viktig at du tek hensyn til dette ved valg av tur. Er du i tvil ta kontakt med oss.

Ver Og Føre

Ved dårleg ver,føre eller forhold forbeheld vi oss retten til å gå ein alternativ tur. Dette er det vår Guide som tek bestemmelsen på. Om vi ikkje kan tilby ein alternativ tur eller eit arrangement får deltakarane refundert det innbetalte beløpet.

Ansvar Og Medansvar:

Deltakelse på fjellsportarrangement er forbundet med ein viss risiko. Uhell og skader kan forekome. Vi prøver til ein kvar tid å minimere denne risikoen/konsekvensen. Våre Guider har det overordna ansvaret for sikkerheita i gruppa. For at våre Guider skal vere ansvarlig forutsett det at den enkelte gjest til ein kvar tid er medansvarleg og fylgjer våre Guiders anvisningar.

Forsikring:

Vi tilbyr ikkje avbestillingsbeskyttelse, reise eller ulykkesforsikring på våre arrangement. Den enkelte deltakar er sjølv ansvarleg for å teikne nødvendig reise og ulykkesforsikring med eventuelt avbestillingsbeskyttelse.